תפעולה של החווה בלב הים, באזור החשוף מידי חורף לסערות עזות ונחשולי ענק, מתאפשרת הודות לטכנולוגיית Subflex מבית חברת "גילי אושן".

טכנולוגיה זו כוללת מערכת כלובים טורית המעוגנת בעוגן יחיד ומפעילה מנגנון הצללה והצפה של כלובי הדגים בזמן הסערות, טכניקה הדומה לזו של צוללות.

במהלך סערה חורפית משמעותית, מוצללים הכלובים לעומק של כ–40 מטרים מתחת לפני הים, ובכך מוקטנת דרמטית השפעתה של הסערה על הכלובים

ונמנעת לחלוטין הפגיעה בהם.

מבנה החווה מאפשר את תנועתה הטבעית במים, בהתאם לזרמים בים, תוך שמירה על ניקיון המים בהם גדלים הדגים, שמירה על רמת החמצן האידיאלית לה.

הם זקוקים (ללא הצורך בהוספת חמצן באופן מלאכותי) וכן נוכחותם של תוספי התזונה הנמצאים באופן טבעי במעמקי הים והנאכלים על ידי הדגים. טכנולוגיית Subflex הינה טכנולוגיה המוגנת בפטנט בבעלות חברת "גילי אושן", פטנט אשר לחברת ים פתוח הזכות הבלעדית לעשות בו שימוש בישראל. מידע נוסף אודות טכנולוגייה יחודית זו ניתן למצוא באתר חברת גילי אושן – www.giliocean.com .

כך פועלת טכנולוגיית subflex: